Personakt Antavla

Samuel Benedicti Blix

Kyrkoherde i Arnäs.

Far:Bengt Månsson Blix (1532 - 1607?)

Född:Gudmundrå (Y). [1]
Kapellan:1624-11-27 Nordingrå sn, (Y). [2]
Kapellan:1628 Härnösand, (Y). [2]
Pastor:1638-04-25 Arnäs, (Y). [2]
Död:1650 Arnäs, (Y). [2]

Barn med Elisabeth Johansdotter (- >1684)

Barn:
Samuel Blix (- 1683)
Johan Blix

Noteringar

Samuel Benedicti Blix (1638-50), son till khden i Gud-mundrå
Bengt Blix. Nämnes kapellan i Nordingrå 27 nov. 1624, kapellan
i Hsand 1628 samt tillika skolmästare vid stadens barnskola. Den 27
maj 1637 kom för Upsala domkapitel dn Samuel Blixius, sacellanus et
informator puerorum i Hsand med borgmästares och råds vittnesbörd
om hans tjänst, skicklighet och lärdom och begärde att bli befordrad
till Arnäs lediga prästegäll Ångermanland. Men därtill funnos flera
medsökande: en kapellan i Umeå herr Carl, som hade företräde; dåv.
khden i Hsand Jonas hade äfven yttrat önskan att komma till Arnäs,
och slutligen anhöllo Arnäsborna att få sin kapellan Matthias Beronis
till pastor. Emellertid afled herr Carl och khden Jonas recuserade Arnäs
till förmån för dn. Samuel, som utn. till pastor här 25 apr. 1638 och till-trädde
midsommartiden sedan skolterminen slutats. Han kom i tvist
med sin efterträdare i skolan Joh. Watz om fördelningen af årets löne-inkomster.
Äfven med sin komminister Matthias råkade han i delo, hvil-ken
klagade i domkapitlet, att khden utan någon rättfärdig orsak ville
removera honom från sacellanien (Udpr. 8/10 1639). Dåliga skördeår
tillkomme äfven. Arnäsborna vittnade på hans begäran i nov. 1641, att
nu på 4:de året, sedan han först hitkommen är, hafver han i förlidne som-mar
andra gången lidit stor skada på sin årsväxt genom häftig köld och
frost; utom det, att han kom här till en platt afbränd prästgård och myc-ket
förfallet prästbord, bor han hardt vid allmänna vägen, att han af
vägfarande blir ofta besökt. Han begär förskoning för sina utlagor och
befriades äfven från prästepenningarne för ett år. Till förbättring af
prästbordet inköpte herr Samuel år 1646 7 sädesl. i Västra Arnäs, som for-dom
varit gammal kyrkojord, men sedermera kommit i enskild ägo (Ådb.
20/8 1646). Han synes ha aflidit på våren 1650.
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1532 Fadern Bengt Månsson Blix föds 1532-05-14 Undersåker (Z) [3]
1607? Fadern Bengt Månsson Blix dör omkring 1607 Ramsele sn, (Y) [3]
1624 Kapellan 1624-11-27 Nordingrå sn, (Y) [2]
1628 Kapellan 1628 Härnösand, (Y) [2]
1638 Pastor 1638-04-25 Arnäs, (Y) [2]
1650 Död 1650 Arnäs, (Y) [2]

Källor

[1]Erik Byström
  
[2]Herdaminne Arnäs
  
[3]Björn Espell