Personakt Antavla

Joen Nielssen

Far:Niels Jonsson

Född:Österåsen, Fors (Z). [1]
Död:mellan 1608-01 och 1613-01 Österåsen, Fors (Z). [1]

Barn med Okänd Hustru72

Barn:
Peder Joenssen

Noteringar

Joen Nielssen
han levde 1608 då han inköpte flera fiskedelar (se nedan). Hans barn är omnämnda i Räfsten 1613, har odel i gården Österåsen.
Av texten nedan kan man tro att han troligen redan är död 1613.

Räfsten 1613:
"Peder Joensenn i Österaas haffuer sworitt swenschen. Odels gotzs ibid. till 1½ tonde, som er forbrutt till Kongen, och dett andet kommer hans söschind och slegtt till, och de om de halff tridie tondes att folgis som dett best kannd.
Paa denne gaard kand saais 4 tonder. Aff samme 4 tonder seed haffuer Her Erichs börn i Rawen befritt 1½ tonde 1 fgh och Joen Nielssens börn som er H[er] Oluff Joenie i Thrunbsen, Erich Joensenn i Kagaard han haffuer befriett 1 tonde ½ fgh. Peder Joensen och Niels Joensen forbrutt dett öffrige, som er 1 tonde ½ fgh.
Landschyld 1½ mkr 3½ sk. " [Räfsten 1959, s. 139]

S.T.Dahl skriver flg. om Hr Oluf i Tromsø: «Ole Jonsen. Erlandsen sier at han var her [i Tromsø] i 1616 og var gift med Birgitte Olsdatter. Han er nok også identisk med den Hr Ole Jonsen i Tromsø som i 1613 eide odelsgods i Østeraas i Fors og Stuggu sogn i Jemtland. Det kommer da frem at hans far var Jon Nilsen som eide odel i gården og dessuten eide og Hr Erik i Ravende odel i gården, muligens var han en bror av faren (Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 363-364)

Jon Nilssons barn ägde 2 1/4 tunnor; Hr Erichs barn ägde 1 3/4 tunnor; tillsammans 4 tunnor i Österåsen.

Då det nämns att de har odelsjord i Åsen 1613 så måste de ha ägt odelsjorden i 30 år enligt Norges lag dvs. de måste ha ägt Åsen från ca 1583 eller tidigare. Troligen ännu tidigare då nedan som nog är samma släkt ser ut att också ha ägt jord i Åsen. Vi kan se att barnen Oluf Jonsen ägde odelsjord i Österåsen och i Stugu i Jämtland. Peder Jonsen och Niels Jonsen ägde, Erich Jonsen i Kagaard ägde också odelsjord.

I ett gammalt pergaments brev från 11 april 1596 nämns att Joon Nillson på Tryggåsen köpt 5 Mälinge öppen Åker som hans odel för "Sex gode gamble daler" av Oluff Rafvallson på Byom. Samma tid sålde Erasmus Ersson och Hälge Biörson, båda på Påhlåsen, till Joon Nilsen en liten jordpart i Åhsen för tre gamle daler och utan penningar efterlåtit honom en Myrslått i Miösiö. Den 15:e februari 1608 köpte Joon Nillson av Nils Olson i Svedie och Lars Olson i Budhe deras parter i ett fiske liggandes i Hvarfven uti en Fors vid namn Böke och betalat 8 lodh silver till Nills Olson och 26 mk till Lars Olson. Nills Erson i Utanedh sålde till Joon Nillson en part i Hvarfven för 9 mk: Hälge Biörson sålde en part i fisket liggandes i strömmen för 8 B?. Också LarsOlson sålde sin del i Hvarfven för åtta lodh silver.
Källa: Kent Wiliamsson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1608 Död mellan 1608-01 och 1613-01 Österåsen, Fors (Z) [1]
<1681 Barnbarnet Jon Persson dör före 1681

Källor

[1]Kent Williamsson