Personakt Antavla

Jon Persson

Blev ca 69 år.

Far:Per Jonsson (1650? - >1718)
Mor:Brita Andersdotter (1649? - 1718)

Född:beräknat 1682 Österåsen, Fors (Z). [1]Beräknat dödsår, 69 år när han avlider
Se även: Fors AI:1 (1693-1742) Bild 1300 / sid 124
 
Död:1751-08-18 Österåsen, Fors (Z). [1]Uppgift från Kent Williamsson

Barn med Märeth Persdotter

Barn:
Brita Jonsdotter (1705 - )

Äktenskap med Märet Olofsdotter (1679 - 1759)

Vigsel:1706-05-16 Fors (Z). [2]

Barn:
Brita Jonsdotter (1707 - 1791)
Per Jonsson (1709 - )
Olof Jonsson (1711 - )
Salomon Jonsson (1713 - 1740)
Märet Jonsdotter (1715 - )
Anna Jonsdotter (1717 - 1796)
Jon Jonsson (1722 - 1796)

Noteringar

Österåhs Fisket ligger äf:n i Forssen, uti Söder mitt emot Utaneds Teenkaret, jämwähl på et beqwämligt ställe, uti 3:ne särskilte Teenkaar, et ofwanför hwartannat; sydost kröker sig en green af Älfwen, som nu för högden skull war helt torr, och således måste fisken draga sig åt den rätta forssen dijt fiskebyggnaden är inrättad, emedan grenen eij oftare öfwehöljes, än när floden är stor och ingen synnerlig Lax-gång förefaller. At alla desse 3:ne Tehnkaren äro utgamble påstods enhälleligen och kunde man där uti icke ärhålla contrarium. En stor fördehl til Karens bewarande, hafwa intressenterne af hällan, som hugger sig uth emellan forssen och Karen Innehafwas eljest af Jon Pärson begge grannar i Österåhs, den förre för 25/36 mantal, med 4 tunnors, och den senare 7/12 Mantal med 3 ½ tunnas utsäde i öppen Åcker, särskilt hafwande En soldat. Warande fiske Räntan efter Sochne repartition för alla 3 Teenlagen 6 sk. 24 ./. S:mt. Här til nyttja och intressenterne Stödning el:r Liustring och Nätläggning ¼ Mijhl bort Österuth wid forssen Strupan efter Grå Lax. Kongsådrans öppning kan icke klandras.

Som det war lidit på afton, måste man betiene sig af sene qwällen till klocken 11 om Natten, jemte en del af Morgonstunden där näst, ifrån Klockan 5 til 6, med Protocollets uppsättjande, efter en wid fiskerierne gjord kort annotation; hälst man eij had lägenhet at föra pennan wid fiskerierne

Upplästes Protocollet, hwar på man begaf sig til Skedfors på norre sidan, en byggnad om 3 Teenlag med en hwäsell i öster åt en stor sten, emellan hwilcken strömmen sig tränger, som hafwer en reen öppning, icke mindre än den fullkommelige Kongs Ådren, som strykande hardt intil fisket, hwilcket nu stod tort på sielfwe hällarne. By-Männerna i forss passidera fullen detta fisket allena, hwaröfwer de klagade at det medlersta Teenrummet är wordet bortskiämt för dem, af det grund, som lagt sig derföre, och wäl igenom rödning står at botas, men Räntan derföre inblandad med andre Forss byggnader längre fram i strömmen dit och concurrera åtskillige flera fiskelagare. Ty nödgades man Continuera med besichtningen upp åth Forssen, efter handen, som följer.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1682? Födelse beräknat 1682 Österåsen, Fors (Z) [1]
1688 Brodern Anders Persson föds 1688 Österåsen, Fors (Z) [3]
1689 Brodern Olof Persson föds 1689-04-22 Österåsen, Fors (Z) [4]
1691 Brodern Henrik Persson föds 1691-04-19 Österåsen, Fors (Z) [5]
1693 Systern Märet Persdotter föds 1693-10-08 Österåsen, Fors (Z) [6]
1705 Dottern Brita Jonsdotter föds 1705-01-19 Österåsen, Fors (Z) [7]
1706 Vigsel Märet Olofsdotter 1706-05-16 Fors (Z) [2]
1707 Dottern Brita Jonsdotter föds 1707-03-29 Österåsen, Fors (Z) [8]
1709 Sonen Per Jonsson föds 1709-01-28 Österåsen, Fors (Z) [9]
1711 Sonen Olof Jonsson föds 1711-02-26 Österåsen, Fors (Z) [10]
1713 Sonen Salomon Jonsson föds 1713-02-11 Österåsen, Fors (Z) [11]
1715 Dottern Märet Jonsdotter föds 1715-05-03 Österåsen, Fors (Z) [12]
1717 Dottern Anna Jonsdotter föds 1717-07-09 Österåsen, Fors (Z) [13]
1718 Modern Brita Andersdotter dör 1718 Österåsen, Fors (Z) [14]
>1718 Fadern Per Jonsson dör efter 1718 Österåsen, Fors (Z) [15]
1722 Sonen Jon Jonsson föds 1722-06-19 Österåsen, Fors (Z) [16]
1735 Barnbarnet Nils Eriksson föds 1735-06-24 Pålåsen, Fors sn, (Z) [17]
1736? Barnbarnet Nils Persson föds tolkat 1736 (valfri text) Österåsen, Fors (Z) [18]
1739 Barnbarnet Märet Nilsdotter föds 1739-10-03 Österede, Fors (Z) [19]
1740 Sonen Salomon Jonsson dör 1740-06-26 Österåsen, Fors (Z) [20]
1742 Barnbarnet Märta Lisa Nilsdotter föds 1742-04-21 Österede, Fors (Z) [21]
1745 Barnbarnet Jon Nilsson föds 1745-02-19 Österede, Fors (Z) [22]
1745 Barnbarnet Jonas Persson föds 1745-09-06 Österåsen, Fors (Z) [23]
1748 Barnbarnet Barbro Olofsdotter föds 1748 Ragunda (Z)
1748 Barnbarnet Elisabet Persdotter föds 1748-02-02 Österåsen, Fors (Z) [24]
1749 Barnbarnet Nils Jonsson föds 1749-12-22 Pålåsen, Fors sn, (Z) [25]
1750? Barnbarnet Per Olofsson föds omkring 1750 Kullsta, Ragunda sn (Z) [26]
1750 Barnbarnet Kerstin Persdotter föds 1750-05-19 Österåsen, Fors (Z) [27]
1750 Barnbarnet Kerstin Nilsdotter föds 1750-09-26 Österede, Fors (Z) [2]
1751 Död 1751-08-18 Österåsen, Fors (Z) [1]

Källor

[1]GID 118.10.50600 Fors C:1 Död 1689-1718 Bild 142
  
[2]Familjer i Fors av Sven Edvardsson
  
[3]Fors AI:1 (1693-1742) Bild 1310 / sid 125
  
[4]GID 118.10.37600 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 12
  
[5]GID 118.10.38100 Fors C:1 Födde 1691 Bild 17
  
[6]GID 118.10.38600 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 22
  
[7]GID 118.10.41700 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 53
  
[8]GID 118.10.42300 Fors C:1 Födde 1718-1718 Bild 59
  
[9]GID 118.10.42900 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 65
  
[10]GID 118.10.43200 Fors C:1 Födde 1689-1718 Bild 68
  
[11]GID 118.10.43800 Fors C:1 Födde 1718-1718 Bild 74
  
[12]GID 118.11.53900 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 10
  
[13]GID 118.10.44700 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 83
  
[14]GID 118.10.44900 Fors C:1 Död 1689-1718 Bild 85
  
[15]Fors A1:1 (1693-1742) Bild 1130/ sid 107
  
[16]Fors A1:1 (1693-1742) Bild 1880/ sid 182
  
[17]GID 118.10.46900 Fors C:1 Födde 1726-1736 Bild 105
  
[18]GID 118.2.63800 Fors Al:2 Husförhör 1803-1812 Bild 70
  
[19]GID 118.10.47400 Fors C:1 Födde 1738-1738 Bild 110
  
[20]GID 118.10.47600 Fors C:1 Död 1739-1757 Bild 112
  
[21]GID 118.10.48100 Fors C:1 Födde 1738-1738 Bild 117
  
[22]GID 118.10.48700 Fors C:1 Födde 1738-1738 Bild 123
  
[23]GID 118.10.48900 Fors C:1 Födde 1739-1757 Bild 125
  
[24]GID 118.10.49500 Fors C:1 Födde 1739-1757 Bild 131
  
[25]GID 118.10.50000 Fors C:1 Födde 1757-1757 Bild 136
  
[26]Familjer i Ragunda av Staffan Lindkvist
  
[27]GID 118.10.50200 Fors C:1 Födde 1738-1738 Bild 138