Personakt Antavla

Laurits Månsson Blix

Kyrkoherde i Rödön. Blev ca 81 år.

Far:Måns Olofsson Blix (1502? - >1564)
Mor:Okänd Hustru15

Född:omkring 1540 Näskott sn, (Z). [1]
Död:1621-06-21 Åkeräng, Sunne (Z). [1]

Äktenskap med Gullov Månsdotter Blix (1560? - 1629)

Vigsel:efter 1583. [2]Gullovs 2:a gifte

Barn:
Ingeborg Larsdotter (1583 - )
Hans Larsson Blix (1590? - 1615)

Noteringar

Bygden herdaminne:
Lauritz Mogensson [1591-1611], enl uppgift född i Näskott s:n och Faxnäldens by, var säkerligen samme man, som 1578 omtalas som kapellan i Oviken. Han synes ha åtnjutit anseende som en af Jämtlands mera framstående präster på sin tid, ty han utsågs, att jämte prosten Erik Mogensson i Oviken och herr Peder Andersson i Brunflo å prästerskapets vägnar hylla kon. Christian IV på herredagen i Oslo 8 juni 1591 och var utan tvifvel där närvarande. Tillika med khden Henrik Petri i Lit och lagman Nils Bodelson afgaf han attest angående en inventering på Kungsgården å Frösön år 1597. Under norsk-svenska fejden 1611-13 flydde han i likhet med flertalet jämtländska präster till Norge. Denna trohet kom senare hans son till godo, ty denne erhöll särskild kunglig tillåtelse att få bekläda kapellanstjänsten hos sin far, hvilket stred mot en af kon. Christian IV 25 jan. 1619 utgifven förordning. (NR 5 s. 7.) Khden återkom till sitt gamla pastorat efter freden i Knäred 1613, se nedan.

15. Lauritz Mogensson (1613-21), se ofvan n. 13. Han ägde och brukade ett hemman i Åkeräng i Sunne 1617. Afled 21 juni 1621.1

Hasselberg herdaminne: LAURITZ MOGENSSON (1585?-1611/1621), nämnes i länsräkenskaper 1607 herr Lauritz Blix (Sollied), var broder till prosten Erik Mogensson Blix i Oviken och troligen son till tredje företrädaren här Mons Olsson. Han är belagd som kapellan i Oviken redan 1576 genom ett brev skrivet i Trondheim 24/6 s.å. nu i svenska riksarkivet, försett med hans sigill: bokstäverna L M och ett bomärke i skölden, samma sigill som finns under fullmakten för de jämtlandspräster, som deltogo i prinshyllningen i Oslo 1610 (Grønli). För utnämningen till kyrkoherdetjänsten i Rödön hade han att tacka kanslern Christian Friis, som var länsherre i Trondheim 1583-1589, se nedan under sonen kapellanen Mogens Lauritzson Blix. Herr Lauritz' besittning av en gård i Åkeräng i Sunne är belagd redan 1600 och var troligen erhållen genom arv, se ovan under Mons Olsson.

Brev i svenska riksarkivet av 21/1 1632 visar, att länsmannens i Hov i Hackås Jens Persson barn voro syskon till Lauritz Mogenssons båda söner Mogens och Hans (Grønli). Mogens, som beräknas varit född omkr. 1567 (Sol-lied), kan endast ha varit styvbroder eftersom Jens Persson levde ännu 1586. Hans, som var född 1596, alltså 29 år senare än Mogens, är då halvbroder till Mogens på fädernet och till Jens Perssons barn Per, Karen och Gullov (och Sara?) på mödernet. Alltså var herr Lauritz gift 1. med okänd, 2. med Gulof Mognsdotter, död 7/12 1629, änka efter länsmannen i Hov Hackås Jens Persson.

Barn i första giftet: Mogens, f. omkr. 1567, se komministrar här. Sara?, f. senast omkr. 1580 (hon hade en giftasvuxen dotter 1623), JDL I s 113), levde ännu 1645 (mantalslängd), g. m. Erik Mogensson i Faxnälden Näskott, vilken levde i sept. 1636 men var död i dec. 1637 (JDL, II s. 71, 121). Erik Mogensson var dotterson till kyrkoherden i Sunne Erik Jensen och lyckades genom köp och process om odelsrätten förvärva den gård i Åkeräng i Sunne, som tillhört morfadern (icke den gård i Åkeräng, som tillhörde herr Lauritz). Säljare voro hans hustrus broders, magister Mogens' arvingar. Det är dock möjligt, att Erik Mogenssons maka tillhörde stjuvsyskonen från Hov i Hackås. Erik själv skrives vid ett tillfälle Errich Mogenss hoff (JDL II s. 71).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1540? Födelse omkring 1540 Näskott sn, (Z) [1]
1540? Brodern Erik Månsson Blix föds omkring 1540 Rödön sn, (Z) [2]
1560? Makan Gullov Månsdotter Blix föds omkring 1560 Faxnälden, Näskott (Z) [3]
>1564 Fadern Måns Olofsson Blix dör efter 1564 Rödön sn, (Z) [4]
1583 Dottern Ingeborg Larsdotter föds 1583 Rödön sn, (Z) [1]
>1583 Vigsel Gullov Månsdotter Blix efter 1583 [2]
1590? Sonen Hans Larsson Blix föds omkring 1590 [5]
1611 Brodern Erik Månsson Blix dör 1611 Oviken, Orrgården (Z) [2]
1615 Sonen Hans Larsson Blix dör 1615 Viborg, Danmark [6]
1621 Död 1621-06-21 Åkeräng, Sunne (Z) [1]

Källor

[1]Herdaminne Rödön
  
[2]Björn Espell
  
[3]Skanke ätten, Roger de Robelin, sid 327
  
[4]Bertil Hasselberg
  
[5]Gerhard Schönning
  
[6]Jämten 1930