Personakt Antavla
Isak Nilsson
* Näset, Ragunda (Z)
† 1712-05-18 Näset, Ragunda (Z)
Sexman

Nils Persson
* omkring 1607 Näset, Ragunda (Z)
† omkring 1669 Näset, Ragunda (Z)
Nämndeman
Blev ca 62 år
Per Eriksson
* omkring 1590 Näset, Ragunda (Z)Erik Olofsson
* Näset, Ragunda (Z)
† mellan 1611-01-01 och 1613-12-31 Näset, Ragunda (Z)